Załoga G

Przysięga

Obydwoje Małżonkowie wypowiadają te same słowa przysięgi małżeńskiej (chociaż w zupełnie odmiennych miejscach wypowiadają imię swoje i współmałżonka :-)

zaczyna Pan Młody:
Ja ...(imię Pana Młodego) biorę sobie Ciebie...(imię Panny Młodej) za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.

W dalszej części ceremonii następuje wymiana obrączek.
Podczas zakładania obrączki swej wybrance Pan Młody mówi:
...(imię Panny Młodej) przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Następnie Pani Młoda zakładając obrączkę swemu wybrańcowi powtarza te same słowa...

created by: artur tadel